Teknik til køreprøven

Teknik til bil (kategori B)

Under køreprøven anses eleven som fører af køretøjet, og har dermed ansvaret for at bilen er i forsvarlig stand.
Du skal derfor sørge for, at følgende ting er i orden:

Sørg for at følgende ting er i orden
 • Bremser
 • Styretøj
 • Lygter
 • Reflekser
 • Dæk
 • Støddæmpere
 • Motor- & udstødningssystem
 • Tegngivningsapparat (blinklys og stoplys)
 • Signalapparat (horn & overhalingsblink)
 • Ruder, visker/vasker
 • Spejle
 • Sikkerhedssele
 • Evt. tilkobling til påhæng

Bremser

Driftsbremsen (fodbremsen) skal være Virksom, Hurtig og Sikker ved alle belastninger og hastigheder. Ved kontrol af driftsbremsen skal du lukke motorhjelmen op og efterse væskestanden i bremsevæskebeholderen. Den skal være mellem min. og max. mærkerne. Driftsbremsen er en del af et hydraulisk to-kreds bremsesystem. Det kan ses på bremsevæskebeholderen, som er delt i to og har to udgange.
Derefter undersøger du bremsepedalen. Den skal være riflet eller belagt med gummi, så foden ikke kan glide. Der må ikke være slør eller brud i pedalen. Der skal være 1 cm. frigang (så bilen ikke bremser hele tiden) og pedalen må højst kunne trædes halvvejs ned mod bunden, og skal derefter være hård og fast.
Kontrol af vakuumforstærker (bremseforstærker) foregår med standset motor. Du pumper bremsepedalen 4-5 gange og holder bremsen nede, mens du starter motoren. Pedalen skal herefter synke lidt (ca. 1-2 cm.)

Nødbremsen i et to-kreds bremsesystem skal være Virksom og Sikker. Det er den ene af de to kredse – den som ikke er gået i stykker!

Parkeringsbremsen er mekanisk og virker oftest på baghjulene. Den skal kunne holde bilen på en 18% hældning, og må ikke kunne trækkes helt op i lodret position.

Alle nyere biler er forsynet med ABS-bremser (Anti-Blokade-System) og flere har ESC (Electronic Steering Control) som standard.


Styretøjet

Skal virke Let, Sikkert og Hurtigt. Vores biler er udstyret med tandstangsstyretøj og må derfor ikke have ratslør (ratslør er det stykke du kan dreje rattet uden at hjulene følger med).
Biler med gammeldags styretøj (snekke-sektor styretøj) må have op til 5 cm ratslør. Kørelæreren vil vise, hvordan du udmåler evt. ratslør.
Forhjulenes selvopretning skal stadig være virksom, selvom grebet om rattet slækkes under kørsel. Visse biler kan have et styretøj, som ikke er selvoprettende. De fleste biler er forsynede med servostyring, som er en hjælpeanordning, der gør det nemmere at dreje rattet. I motorrummet finder du en beholder til servovæske. Væsken skal være mellem min. og max. mærket. Endvidere virker servostyringen ved hjælp af en drivrem, der ikke må være knækket eller slidt.
Tung eller vanskelig styring, kan skyldes manglende væske på servobeholderen eller slidt/knækket drivrem til servostyringen. Nyere biler har fået elektronisk servostyring og har derfor ingen væskebeholder. Spørg din kørelærer hvilken slags servostyring skolevognen har.


Lygter

En bil må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter.
Alle lygter skal kunne lyse, også eventuelle ekstra-lygter, pærerne skal være korrekt monteret.

Foran på bilen SKAL være:
Positionslys, nærlys og fjernlys (kan være forsynet med kørelys).

Positionslys:
Skal være hvidt, skal kunne ses på min. 300 meters afstand, og må ikke blænde.

Nærlys:
Skal være hvidt eller gulligt, skal kunne oplyse vejen min. 30 meter frem uden at blænde. Nærlyset skal være asymmetrisk (skal lyse længere frem i højre side af vejen), og have et fald på min. 1% (1 cm. pr. meter).

Fjernlys:
Skal være hvidt eller gulligt, skal kunne oplyse vejen min. 100 meter frem. Lyset kan blænde, men må ikke bruges til at blænde med. Skal være forsynet med en blå kontrollampe inde i bilen.

Bag på bilen SKAL være:
Baglys, nummerpladelys og stoplys.

Baglys:
2 røde baglygter, skal kunne ses på min. 300 meters afstand, uden at blænde.

Nummerpladelys:
Mindst en lygte med hvidt lys, som skal kunne oplyse nummerpladen så den tydeligt kan læses i min. 20 meters afstand.


Reflekser

2 røde reflekser bag på bilen, som skal være godkendte og de må ikke være trekantede, da disse er forbeholdt påhængskøretøjer.


Dæk

Der findes 4 typer dæk, og alle hjul skal være forsynes med samme type
– enten radial-, diagonal-, vinter- eller pigdæk. Der må kun køres med pigdæk fra 1. november til 15. april. Dækkene skal have min. 1,6 mm mønster for at undgå aquaplanning. Dæktryk skal være korrekt ifølge bilens instruktionsbog. For lidt luft i baghjulene eller tungt læs bag i bilen resulterer i overstyring (bilen drejer mere end forventet). For lidt luft i forhjulene eller tungt læs foran i bilen resulterer i understyring (bilen drejer mindre end forventet).


Støddæmpere

Bilen skal være forsynet med en støddæmper ved hvert hjul. Disse skal være virksomme og dette kontrolleres ved, at bilens forparti eller bagparti ikke dykker mere end to gange efter en kraftig vipning.


Motor

 • motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
 • motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
 • udstødningssystemet skal være forsynet med lyddæmper. Det skal være tæt og sidde fast i bøjler og stropper.


Tegngivningsapparat

Blinklys:
Blinklys skal være gule og der skal være 6 stk. De skal blinke mellem 60 og 120 gange i minuttet og der skal være lige langt imellem lys og mørk periode. Blinker de hurtigere er det tegn på en løs forbindelse eller en sprungen pære. De skal kunne ses i stærkt solskin og der skal være en særlig kontakt inde i bilen, der skal kunne tænde alle blinklys (havariblink). Det skal bruges, hvor du kører i stykker / hvor det er forbudt at standse og parkere (husk at opsætte advarselstrekant). Det kan også bruges, hvis der pludselig opstår kø foran os til at advare bagfrakommende.

Stoplys:
Der skal være 3 røde stoplys (hvis bilen er fra før 1 april 2000, skal der kun være 2), som skal kunne ses i stærkt sollys. De skal de være 3,5 gange stærkere end baglyset og virke ved et let tryk på bremsepedalen.


Signalapparat

Man skal have et klart og enslydende horn. Man må gerne have mere end et, men det skal virke på samme kontakt.


Ruder, visker / vasker

Ruder:
skal være rene, hele og pæne. Ikke stenslag eller revner, der forringer udsynet.

Visker:
Fjeder skal være tilpas stram og viskergummiet intakt.

Vasker:
Nok væske til køreturen og dyser skal være indstillet korrekt.


Spejle

Rene, hele og pæne. SKAL være ÈT udvendigt i venstre side, må gerne have to. Et indvendigt førerspejl. Disse skal kunne indstilles.


Sikkerhedssele

De skal være E eller DS mærkede. Dvs. godkendte og de må ikke være flossede.


Tilkobling

Hvis man kører med påhæng skal man efterse at trækkrogen sidder solidt fast til køretøjets bærende dele. Man skal kontrollere lys og reflekser på påhængskøretøjet, og man skal medbringe registreringsattest på bilen og registreringsattest på påhængskøretøjet. Evt. kopi ved kørsel i Danmark. Ved kørsel i udlandet skal de originale attester medbringes.