Motorcykel – størrelser og regler

Motorcykel – størrelser og regler

Der er følgende kategorier til motorcykel:
A 1 – Lille motorcykel (0-15 hk, 0-125 ccm) Du er 18 – 20 år og har aldrig haft kørekort til motorcykel.

A 2 – Mellem motorcykel (0-48 hk, ubegrænset kubik, dog født med max 96 hk) Du er 20-24 år og har aldrig haft kørekort til motorcykel, eller haft mindst 2 års erfaring på A 1 og bestået en køreprøve

A – Stor motorcykel (0-ubegrænset hk, ubegrænset kubik): Du er 24 år eller har haft mindst 2 års kørselserfaring A2 og bestået en køreprøve. (hvis du har lille kørekort efter de gamle regler, kan du når du er fyldt 22 år, få til stor mc efter en bestået køreprøve)

Siden 1996 har man automatisk fået kørekort til sidevogn i forbindelse med kørekort til motorcykel. Undervisning i sidevognskørsel foregår på køreteknisk anlæg på Jyllandsringen i Resenbro.

Motorcykelkørekortet du tager i dag, gælder altså både til solo og til sidevogn.

Alle skal igennem samme antal lektioner. Dvs. samme undervisningsforløb om du tager til lille, mellem eller stor mc.

  • 29 lektioner teori
  • 4 lektioner på lukket øvelsesplads (kravlegården).
  • 5 lektioner på Køreteknisk anlæg (jyllandsringen).
  • 13 lektioner på vejen.

Et gennemgående princip ved planlægningen af den praktiske undervisning er, at du/eleven hele tiden føres fra lettere til vanskeligere øvelser og desuden får lejlighed til repetition af foregående øvelser, således at indøvede færdigheder fæstnes og styrkes.

Du skal så vidt muligt komme til hver teoriaften. Maks. fravær er, hvad der svarer til en teoriaften. Teoribog og cd-rom kan lånes som et supplement til undervisningen. Ud over den almindelige undervisning er der også evaluerende prøver.