Kørekort i Skanderborg

Kørekort til bil er en stor ting


De fleste husker et eller andet fra dengang de tog deres bil kørekort, da det er lidt af en milepæl. Derfor er vi i Bakkens Køreskole meget glade for, når du vælger at tage dit kørekort hos os. Som din personlige kørelærer i Skanderborg gør vi alt for at give dig en sjov og lærerig oplevelse under hele forløbet. Bakkens Køreskole i Skanderborg er stedet hvor du skal tage dit kørekort.

Vores dumpeprocent til teoriprøven i 2014: 3%

Vores dumpeprocent i 2015: 0%  (dvs ingen dumpede sin teoriprøven hos  – der er noget om snakken… du består på Bakken)

Vores dumpeprocent i 2016: 4%

Vores dumpeprocent i 2017: 3%

Vores dumpeprocent i 2018: 4%

Vores dumpeprocent i 2019: 4%

Vores dumpeprocent i 2020: 2%

I takt med at trafikken og reglerne har ændret sig, er der i dag et helt specifik antal lektioner man som minimum skal have som førstegangserhverver.

Den lovpligtige undervisning i 2021 lyder på:
(1 lektion = 45 minutter)

  • 29 lektioner i teori
  • 4 lektioner på manøvrebane (kravlegård)
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)
  • *16 lektioner i kørsel på vejene

*Evt. ekstra kørelektion koster kr. 600,-
*Dette er et minimum af antal timer og der kan derfor godt blive behov for ekstra køretimer. Eventuelle ekstra timer foregår selvfølgelig i dialog imellem dig og din kørelærer, når den lovpligtige er gennemført. Til den tid har du også en god fornemmelse for, om du er klar til køreprøve eller om der lige skal køres et par gange mere.

18 år eller ikke helt endnu

Du må godt starte din kørekortundervisning før du bliver 18 år – Også i 2019!

I følge § 48 i kørekortbekendtgørelsen:

“§ 48: Øvelseskørsel må tidligst finde sted tre måneder før det tidspunkt, hvor ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort, jf. bestemmelserne herom i kapitel 1.”

Du må altså godt starte 3 mdr før, men hos Bakkens anbefaler vi omkring 2 mdr for at undgå ventetid. Du må nemlig først komme til teoriprøve 1 mdr før du bliver 18 år.

Køreprøven må først finde sted når du er blevet 18 år.

Lægeerklæring
For at vise du er sund og rask, skal du fremvise en lægeerklæring på dette. Det betyder ikke, at du ikke kan få kørekort, hvis du f.eks. har ADHD eller epilepsi. Men det betyder at du i så fald kun får kørekort i f.eks. 3 eller 5 år ad gangen (derefter skal du have ny lægeerklæring, men ingen ny køreprøve)

Det du skal gøre er, at ringe til din læge og fortælle ham/hende at du skal have kørekort og derfor har brug for en lægeerklæring. Så ved din læge præcis hvad det drejer sig om.
HUSK, at du skal have et godkendt pasfoto med op til lægen, som han/hun skal stemple. Senere er det dette pasfoto som vil blive brugt til at lave dit kørekort.

En lægeerklæring koster imellem kr. 400-550,-

Se mere om regler og kørekort på www.politi.dk


Trafikrelateret førstehjælp

For at få sit første kørekort er det siden 1. oktober 2006 blevet et lovkrav at alle skal lære trafikrelateret førstehjælp.
Formålet er at give dig viden, færdigheder og holdninger, så du kan yde førstehjælp ved trafikulykker og dermed gøre en væsentlig forskel i redning af liv indtil ambulancen når frem. Kurset varer 8 timer og indeholder førstehjælp i basal genoplivning (4 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer). Derudover lærer du også, hvordan man bruger en hjertestarter.
Kursusbeviset skal afleveres sammen med din ansøgning om kørekort, som udfyldes første gang til teori.

HUSK at kursusbeviset højst må være 1 år gammelt inden teoriprøven.

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt anskaffer dig et trafikrelateret førstehjælpsbevis og helst så du kan aflevere det til din kørelærer senest 4. gang du er til teoriundervisning.

Vi hjælper dig gerne med at finde ud a,f hvor du kan tage kurset, da vi har flere samarbejdspartnere hos Bakkens Køreskole.


Nye regler pr. 1. januar 2013

Dit kørekort skal fornys hvert 15 år. Det betyder kun at du skal have taget et nyt pasfoto og aflevere dette til Borgerservice, som så kan opdatere og lave et nyt kørekort til dig.

Det betyder altså IKKE ny køreprøve!

Ligesom dit pas udløber pga. af billedet, så udløber dit kørekort nu af samme grund.


Din tjekliste

Godkendt pasfoto
(se mere her http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/8E37DFDF-9B14-48E9-A9E2-5F1D171393EC/0/1058_pasplakat_A4_web.pdf

Lægeerklæring – afleveres gerne 1. gang du kommer til teori eller inden… og helst senest 3. gang du er til teori.

Trafikrelateret førstehjælpsbevis – afleveres senest 4. gang du er til teori.

Der må maks. være 3 måneder til du bliver 17 år den dag du starter teoriundervisningen.